KNIHY
Nahoru (nadřízený prvek) Dolů (podřízený prvek) VRAM Povidky Nahoru (nadřízený prvek) Dolů (podřízený prvek) VRAM Povidky

Ilustrace z knížky Povídky porůznu…

Autorem všech ilustrací je Vratislav Mlčoch

Pro všechny tuš, akvarel a pastel na papíru, A6, 2020


Dívčí válka

Hledání ztraceného času

Milenci nebes

Lidský hlas

Liška Bystruška

Opora pro Hanku

Osudová komedie

Před východem slunce

Cosi van tute