Nahoru (nadřízený prvek) Dolů (podřízený prvek) VRAM Povidky Nahoru (nadřízený prvek) Dolů (podřízený prvek) VRAM Povidky
Píši a vydávám knihy o mezilidských vztazích - ukázky viz blogy

NEBEZPEČNÉ ŠTĚSTÍ

Co je to?

POZOR! Toto není knížka o prevenci nebo léčení mrtvice, ale o tom, jak se vyhrabat z psychického sajrajtu poté, co vás ta bestie klepne. Ale hlavně o rodinných, manželských a partnerských problémech, když láska začne haprovat anebo když rozkvete přímo nádherně. Užijte si je!

Je to prostě šedesát povídek sepsaných mrtvici navzdory a týkajících se partnerských a rodinných povzdechů a pousmání, tedy lásky, to jest nebezpečného štěstí, které číhá na každého z nás bez ohledu na cokoliv, věk a předchozí zkušenosti nevyjímaje.

Pošta: babocka@vram.cz?subject=Koupě knihy Nebezpečné štěstí&body=Kupuji e-knihu Nebezpečné štěstí a cenu 199 Kč ihned uhradím na účet č. 214497083/0800. Současně se zavazuji, že knihu nebudu dále šířit ani vcelku, ani po částech. Knihu vzápětí obdržím na tento e-mail.

My všichni, kteří žijeme v dlouhodobých vztazích, jsme často nespokojeni a nešťastní. Musí to tak být? Musíme to všechno vskutku snášet? Neexistuje jiné řešení? Ty otázky na nás stále doráží a odpověď nenacházíme.

Nenajdeme lepší život než s člověkem, ze kterého jeho chyby trčí na všechny strany jako stožáry ověšené pestrobarevnými hadry a cáry třepotajícími se ve větru tak, aby byly nepřehlédnutelné? Nebylo by mám s někým jiným lépe?

Odpověď na tyto otázky vám dají povídky v této knize. Povídky tak krátké, abyste je přelouskali dříve než usnete a podané tak, že odpověď naleznete. Ale nepoučuji, na to nemám. Je jich ale dost, abyste po dočtení knihy získali nadhled a moudrost. Nebo ne? Nevím. Ale to už si zjistíte sami.